Back To Top
  • Miraç Kayıhan Karayiğit
    Miraç Kayıhan Karayiğit
TARİH ÇAĞLARI VE TÜRKLER

TARİH ÇAĞLARI VE TÜRKLER

 - Tarih 31.8.2018
- A +

 Tarih derslerinden hatırlarız çoğumuz

Tarihi sınıflandırmak için oluşturulmuş çağlar vardır

İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ filan

İlk Çağ yazının bulunmasıyla başlar.

Büyük Türk kağanı Atilla’nın

Batı Roma İmparatorluğu’nuyıkmasına kadar devam eder.

Ama asıl unsur Batı Roma’nın yıkılmasıdır.

Daha sonra

Orta Çağ başlar

Ta ki İstanbul’un fethine kadar devam eder bu çağ da

Ama bu çağın bitmesinin de asıl sebebi

İstanbul’un fethinden ziyade

Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılışıdır

Artık Yeni Çağ başlamıştır.

Ve bu çağ

Ta Fransız İhtilali’ne kadar devam eder.

Fransız İhtilaliyleberaberde yakın çağ başlamış olur.

Demem o ki, bu çağlar

Yazının başlangıcını saymazsak

Tamamen Avrupa insanın bakış açısıyla

Tartışılmış, ele alınmış ve belirlenmiştir.

Biz ise kendimizce böyle bir tartışma içine girmeden

Olduğu gibi kabul etmiş ve kendi nesillerimize aktarmışız.

Oysa ben düşünüyorum da

Tarih çağlarının kendimize göre düzenlenmesi daha doğru olmaz mıydı?

Mesela

 Abbasiler devletinin kuruluşuna kadar olan süreye

Yani Türklerin İslamiyet’i kabul etmeyebaşladığı döneme kadar olan zamana

İlk çağ,

Pek çok fetihler yapıp, zafer kazandığımız

Hilafetin Türklere geçtiği 1517 yılına kadar olan döneme

Altın çağ,

Ve pek çok eser oluşturduğumuz,

İslam Coğrafyasının tamamına hâkim olduğumuz

Lale Devri’ne kadar olan döneme

Orta Çağ,

Ve tembelleşmeye, yavaştan Batıyı örnek almaya başladığımız

Tanzimat fermanın ilanına kadar olan araf döneme

Ara çağ,

Tanzimat fermanı ile başlayan batılılaşmanın hâkim olduğu

Cumhuriyetin ilanına kadar olan döneme

Yeni Çağ,

Ve günümüze kadar olan döneme de

Yakın Çağ

Dememiz daha doğru olurdu gibi geliyor bana

Yada tartışılıp, konuşularak oluşturulacak başka bir tasnif ama

En azından temel alınan nokta Batı dünyası değil biz olmalıyız.

 

ZAFER BAYRAMI

Tarihi boyunca zaferden zafere koşmuş

Ve Anadolu’yu Türk yurdu yapmış.

Bütün komutan ve askerlerimizi

Sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

  


Yorumlar

Yorumlar
Bu Habere Daha Önce Yorum Yapılmamış.