Back To Top
Muhtarlar da cübbe giymeye başladı...

Muhtarlar da cübbe giymeye başladı...

 - 0 Onaylı Yorum  -0 Bekleyen Yorum -13.9.2017
Muhtarlar da cübbe giymeye başladı...
- A +

 Akçakoca’da köy muhtarları artık nikâh kıyarken cübbe giymeye başladılar

Akçakoca’da ise Köy muhtarlarından Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Acat ve Akkaya köyü muhtarı Refah Koçak,  genç çiftlerin nikahlarını kıyarak sosyal medya üzerinden  paylaştılar.Paylaşımlarında cübbe giydikleri görüldü.

İlçe Nüfus Müdürlüğü muhtarların nikah kıyarken cübbe giymeleri gerektiği vurgulandı.

Evlendirme yönetmeliğine göre her evlendirme memurunun bir cüppesi olmak zorunda. Muhtarlarımız da nikah kıydığına göre onların da cübbe giyme zorunluluğu var.

Muhtarlar nikah kıyma işine cüppenin  ciddiyet kattığı fikrinde oldukları görülüyor.

 

EVLENİRKEN NİKAH İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

Köylerde  kıyılacak nikahlarda istenecek evraklar

1: Nufus Cüzdanları

2: 5' er tane yeni çekilmiş vesikalık resim

3: Eşlerden birisinin …….. Köyünde ikamet ediyor olması

4: 18 yaşını doldurmuş olmaları

5: 17 yaşından büyük olanlar Anne Baba izniyle evlenebilir

6:  17 yaşından küçük olanlarda mahkeme kararıyla evlenebilirler

Nufus cüzdanlarını ve resimleri alan muhtar sağlık raporu almak üzere İlçe Hükümet tabibliğine ,Evlenme ehliyet belgesi içinde Nufus müdürlüğüne evrak hazırlar.bu evlenecek çiftimiz bu evraklarla sağlık ocağı ve Nufus müdürlüğüne  giderek işlemlerini yaptırırlar bu iki kurumdan aldıkları evrakları Nikahı kıyacak olan Köy Muhtarına teslim ederler. Muhtarın gelen evrakları incelemesinden sonra evlenmeye engel yoksa gereken evlenme evraklarını hazırlıyarak nikahı kıyar.

NİKAH AKDİ İŞLEMLERİ : Köy muhtarlığı tarafından belediyelerdeki gibi aynı sistemle yapılan işlemlerdir.

Nikah Akdi için gereken evraklar;

a) Eslerin Nufus Cüzdanı aslıları,

b) Nufus Cüzdanların fotokapisi (1'er adet)

c) Sağlık Raporu (Hükümet Tabibliginden,Özel Hastane Raporu Kabul Edilmez)

d) Vukuatli Nufus Kağıt Örneği (Nufus Müdürlüğün'den alınacaktır.)

e) Eşlerin İkametgah ve Nufus Süretleri (Resimli) f) 5 tane Resim

Not : Nikah işlemleri yapılabilmesi için eslerden birinin muhakkak ikamet kaydı köy muhtarlığında olması gerekmektedir. Nikah akdi yapıldıktan 10 gün içersinde Nufus Müdürlüğüne müracaat edilip bu akdi ile ilgili matbu form doldurup kütük bilgileri'nin kayıtlara işlenmesi gerekmektedir.

1. Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri (Resimli olması şarttır)

2. Çiftlerden birinin Kadıköy ilçesinde oturduğunu belgeleyen ilgili mahalle muhtarından resimli ikametgah belgesi

3. Çiftlerden herbiri için 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf

4. Daha önce evlenme-boşanma var ise nüfus cüzdanlarına en son medeni hallerinin işlenmiş olması

5. Kayıtlı oldukları nüfus müdürlüklerinden en son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örnekleri

6. Hükümet Tabipliği Sağlık Ocağı veya  Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden alınmış sağlık raporu.

7. Evraklar dolmakalem veya daktilo ile okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır

8. Yaşı küçük olanlar, 17 yaşını doldurmuş olanlar noter tastikli anne ve baba muvafakati ile üstte belirtilen belgelerle müracaat edebilirler.

9. 17 yaşını doldurmamış ve küçük olanlar, mahkemeden evlenme izni alarak işlem yaptırabilirler.

10. Çiftlerden biri yabancı uyruklu ise Türkiye'deki bağlı bulunduğu konsolosluktan bekarlık belgesinin alınarak Vilayet Hukuk İşlerinden onaylatılıp üstte belirtilen belgelerle birlikte Nikah Dairesine müraacat edilir. Türkiye'de konsolosluğu bulunmayan yabancılar için Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'ndan alınmış bekarlık belgesi

11. Boşanmış bayanlar, boşandıktan sonra 300 (üçyüz) gün içinde evlenemezler. Evlilik işlemlerini yapabilmeleri için Aile Mahkemelerinden İddet Kararı almaları gereklidir.

Yorumlar

Yorumlar
Bu Habere Daha Önce Yorum Yapılmamış.